PO CO KOMU CSR?

Czy warto inwestować w kryzysie w strategię zrównoważonego rozwoju? Okazuje się, że opracowanie odpowiednich procedur CSR pozwoli firmie bardziej efektywnie działać.

CSR to filozofia i całościowa strategia zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniająca aspekty etyczne, środowiskowe i społeczne. Działania z zakresu Corporate Social Responsibility warto wdrożyć nie tylko ze względu na panującą modę na odpowiedzialny biznes. „Szyta na miarę” strategia zrównoważonego rozwoju, sprawdza się zwłaszcza w najtrudniejszych czasach. Samo wdrożenie CSR to już szeroko zakrojone porządki w firmie. Weryfikują zużycie surowców, energii, ciepła, wody, materiałów biurowych. Nie bez znaczenia są również dla interesariuszy firmy – często oni sami takich działań się domagają. Strategia CSR świadczy o tym, że firma odpowiedzialnie podchodzi do tego, co robi, środowiska w którym funkcjonuje i ludzi z którymi i dla których pracuje.

Siła opinii publicznej jest olbrzymia. Przekonało się o tym niejedno przedsiębiorstwo, a nieodpowiedzialne zachowania mogą fatalnie wpłynąć nie tylko na środowisko czy społeczność lokalną, ale na wynik finansowy samej firmy. Nie chodzi o kary i grzywny od różnych instytucji, ale o bojkot produktów. Z tym w latach 90-tych musiał się zmierzyć Nike, kiedy gruchnęła wieść o złym traktowaniu pracowników w niektórych indonezyjskich fabrykach. CSR jest więc swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa. W razie kryzysu złagodzi (choć trochę) negatywne nastawienie społeczne.  To inaczej publiczny dowód na korporacyjną świadomość negatywnych skutków własnej działalności i informacja o tym, co firma robi, by ich uniknąć. Dzięki społecznie odpowiedzialnym działaniom firma zyskuje większą konkurencyjność i buduje swoją wartość. Odpowiedzialne podejście do działań biznesowych pozytywnie wpływa na firmę: zadowoleni i doceniani pracownicy są bardziej efektywni, klienci nagradzają marki zaangażowane w działania prospołeczne poprzez swoje decyzje zakupowe, wzrasta zainteresowanie inwestorów, a przede wszystkim rośnie konkurencyjność firmy. Społeczna odpowiedzialność firmy zwiększa lojalność konsumentów, a wzrost ich świadomości społecznej powoduje, że w swoich wyborach kierują się także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Coraz więcej osób zwraca też uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy. CSR może być kosztowny, ale nie musi. Można zacząć od pozornie małych kroków, które zaowocują w pełni profesjonalną strategią zrównoważonego rozwoju.

pomOST Communication

pomaga wypłynąć na szerokie wody. Naszą misją jest łączyć: ludzi z informacją, pracodawców z pracownikami, firmy z ich klientami, a wszystko za pomocą informacji – zwięźle skonstruowanej i skierowanej do właściwych mediów. Dobry wizerunek to większa sprzedaż, zmotywowani pracownicy, większy wybór kontrahentów. Zaufaj specjalistom!